saPogā

Tik ilgi, ilgi es šo visu “pogāju” un liku kopā un nu nāku pie jums, mīļie, ar mīlestības pilnu aicinājumu turēties kopā un būt par atbalstu viens otram un it īpaši tiem, kam šobrīd vai ik dienu no savas mazā cilvēka dzīves tas ir ļoti ļoti nepieciešams. 

Atceros sevi mazu, kad bieži domāju, ka palīdzēšu citiem -visvairāk bērniem un veciem cilvēkiem- kuriem tas būs ļoti nepieciešams. Un šī gada pirmajās dienās prātodama, kā savu dzīvi darīt īpašāku citiem, atcerējos bērnu dienu kvēlo vēlēšanos un sapratu, ka varu visu apvienot -savu sirds darbu -tērpu radīšanu un palīdzību kādam, kam tā tik ļoti vajadzīga. Tā man radās doma kaut nedaudz “sapogāt” kopā cilvēkus ar mērķi atbalstīt vismaz dažas mazas sirsniņas.

Un tā tapa man šī tik ļoti mīļā kolekcija “saPogā” ar tās īpašo mērķi – ziedot nelielu daļiņu no katra ar “saPogā” logo izšūdinātā un izlolotā apģērba bērnu rehabilitācijas centram Poga. Tā ir ļoti īpaša vieta bērniem ar neiroloģiskiem traucējumiem, kur sirsnīgi un mīloši speciālisti sniedz šiem īpašajiem bērniņiem atbalstu, palīdz apgūt arvien jaunas iemaņas un sasniegt jaunas uzvaras. Tā ir vieta, kur vecākus un bērnus saprot un mīl. Rehabilitācijas centrs “Poga” ir bezpeļņas fonds. Tā mērķis ir radīt izcilu vidi rehabilitācijai un atvest uz Latviju jaunākās rehabilitācijas tehnoloģijas, būt par atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem, un palīdzēt valstij rehabilitācijas nozares attīstībā. Centrs darbojas pateicoties ziedojumiem un cilvēku atsaucībai. Katrs piliens upē veido lielo straumes plūsmu, katrs labais darbs vairo labo. Sapogāsim kopā visu labo un ar vislabākajām domām ziedosim šo bērniņu un “Pogas” attīstībai.

 Meklē saPogā džemperīšus un cepures veikala sadaļā!:)

Tavās rokās ir veidot labāku pasauli ikvienam, kas dzīvo tajā! 

Ar mīlestību

ZANDA

Sapogāt (savu) pasauli...

– Kur tad tu tik ilgi biji pazudusi? – draudzīgi prasīja Diegs. – Kur tad tu derēji? – Kā – derēji? – nesaprata Poga. – Nu, varbūt piederēji? Poga sāka domāt. – No vienas puses, – teica Diegs, – tu biji brīva, – un izslaucīja Pogai vienu acīti. – Bet, no otras puses, tu nekur nederēji, – un iztīrīja Pogai otru actiņu. – No vienas puses, visi jau grib būt brīvi un svabadi, – teica Diegs un atbrīvoja Pogai trešo aci. – Bet, no otras puses, nekādi laimīgie viņi nav, jo nekur un nevienam nepieder, – un Diegs izbrīvēja ceturto caurumiņu. Diegs teica: no vienas puses – tā (švīks – un cauri!), un no otras puses – tā (švīks – un cauri!), no vienas puses – tā (šviks!), un no otras (šņiks!), un, kamēr Poga domāja, kā tur no kuras puses ir, viņa juta, ka ir... piešūta. Tikai dīvaini – nebija nekādu aizdomu un nekādu baiļu vairs. Vienu vien Pogai gribējās zināt: kas jādara? – Viens tikai jādara, – teica Diegs. – Jāder. Es varu derēt, ka tagad tu derēsi! Poga paskatījās apkārt un ieraudzīja vēl citas pogas – arī piešūtas. Un visas pogojās un pogājās. Un cilvēki satikās un teica: – Kādas tev skaistas pogas!

Vai arī Tev tā ir bijis, kā Pogai no Imanta Ziedoņa iedvesmojošās pasakas? Cik burvīga sajūta - DERēT, vai ne? Derēt un to patiesi apzināties. Būt sev pašam, pieņemt sevi, mīlēt (patiesi mīlēt), dzīvot, just, sajust, sadzirdēt, ieraudzīt (atkal un atkal no jauna) un izbaudīt šos mirkļus ar patiesu prieku.:) BŪT.
Un vēl ir tik patīkama apziņa, ja Tu spēj darīt labu un palīdzēt kādam (vai nu aizpogāt pogu vai parādīt sauli vai zvaigznes naktī, vai vienkārši pabūt blakus). Man tas viss dod tādu harmonisku būšanu šajā pasaulē. Mans darbs (mans zīmols) ir mana sirdslieta un mans vīrs un bērni ir kā manas laimes pogas bez kurām es nebūtu es, bez kurām manī nebūtu tāda mīlestība.
Mums katram sava pasaule jāsargā, jāsaudzē un jāmīl. Ar labām un gaišām domām iesim pie otra, ja pelēkā krāsa Tevī par daudz, aizej no dabas aizņemies gaišo, paņem priecīgo un mierīgo noskaņu sev līdzi. Daba ir mūsu, viņa spēj daudz. Arī es iedvesmu smeļos dabā kā nebeidzamā krāsu, formu un neizsmeļamu bagātību upē.

Pamazām, ar maziem solīšiem es sākšu piepildīt savu ZANDii fashion veikalu ar prieku, ar gaišiem apģērbiem, ar gaisīgu eleganci, ar mīļu siltumu, ar nebeidzamu mīlestību, Ķeriet nu ko katrs vēlaties sev!:)

Un visi bija skaisti aizpogāti, un, kad labi ieskatījās, arī debess bija aizpogāta : dienā ar Saulespogu un naktī ar Mēnesspogu. Un runāja, ka tās debesīs tālumā mirdzošās arī esot pogas un tās saturot visus milzīgos tālumus, lai neizklīst.
"Lai neizklīst..." domāja Poga. "Jātur, lai neizklīst." (I.Ziedonis)